Netwerkvaardigheid

Ontwikkelen en bestendigheden van relaties en/of samenwerkingsverbanden binnen en buiten de eigen organisatie, teneinde deze te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun, medewerking of opdrachten.

 

-legt en onderhoudt contact met voor zijn functie relevante personen en organisaties;

-ontwikkelt en onderhoudt een voor de organisatie relevant netwerk van contacten die benodigde ondersteuning kunnen en willen bieden;

-maakt op het juiste moment gebruik van zijn netwerk om doelen te bereiken;

-vormt coalities om doelen te bereiken;

-stapt gemakkelijk op anderen buiten de eigen afdeling af, indien dit gewenst is;

-is in staat contact te leggen met een ander; onderhoudt informele relaties binnen of buiten de eigen organisatie;

-beweegt zich gemakkelijk in een onbekende sociale omgeving, spreekt mensen aan, legt contacten.

Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage