Oordeelsvorming

Gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen.

 

  • overziet de consequenties van bepaalde keuzen, benoemt voor- en nadelen van die keuzen;
  • geeft aan welke informatie vereist is voor een goede beeldvorming;
  • schat haalbaarheden realistisch in;
  • toetst voorstellen vanuit verscheidende invalshoeken;
  •  komt met een goed afgewogen oordeel, waarbij effectief gebruik is gemaakt van alle beschikbare informatie.
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage