Visie

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich een beeld vormen van de toekomst en op basis daarvan zich concentreren op hoofdlijnen en de lange termijn.

-legt meer het accent bij de toekomstige mogelijkheden dan bij de problemen van vandaag.

-werkt aan doelen en plannen op langere termijn, ten minste over enkele jaren,

-relativeert, schat de waarde van ervaringskennis kritisch in.

-neemt afstand van dagelijkse problematiek, geeft de grote lijnen aan.

-stemt plannen af op veranderingen en vernieuwingen, met name buiten het eigen bedrijf.

-heeft een goed zicht op trends zoals ontwikkelingen in het beroep als op de arbeidsmarkt en ziet de consequenties daarvan voor het werk en voor de organisatie.

-ontwikkelt een nieuwe interpretatie van de doelstelling of de missie van de organisatie of afdeling.

Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage