Groepsgericht leiderschap

Richting en sturing geven aan een afdeling, team, werk - of projectgroep.

-nodigt teamleden uit om inbreng te geven.

-markeert bereikte successen van het team.

-motiveert en inspireert de gezamenlijke medewerkers.

-toont erkenning en waardering voor prestaties van het team.

-komt op voor de behoeften van het team.

-bewaakt de effectiviteit van het team.

-maakt duidelijk wat van het team verwacht wordt.

-zorgt voor duidelijkheid van het te bereiken resultaat en van ieders rol.

-geeft helder aan waar men het wel of niet over eens is.

-betrekt teamleden bij het gezamenlijk oplossen van knelpunten.

-verstrekt de saamhorigheid en bevordert teamgeest.

-laat groepsleden met elkaar problemen oplossen.

-organiseert activiteiten om het groepsfunctioneren te verbeteren.

-neemt de leiding

-houdt de groep in het spoor en bewaakt de voortgang.

Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage