Beinvloeden van gedrag m.b.v. De Roos van Leary (gevorderden)

Doel: Dr. Timothy Francis Leary (22 oktober 1920 – 31 mei 1996) was een Amerikaanse schrijver, psycholoog, computer software designer en een voorstander van het vrije gebruik van psychedelische drugs en voor het gebruik ervan voor onderzoeksdoeleinden. Leary heeft onderzoek gedaan naar het interpersoonlijk gedrag van mensen. Dat wil zeggen hij heeft de onderlinge relaties van mensen geobserveerd. De basis principes voor interpersoonlijk gedrag zijn volgens hem:
  • Beïnvloeding: iets teweeg brengen bij de ander;
  • Acceptatie: gewaardeerd worden door de ander.
Volgens het onderzoek van Leary roept gedrag bij de één bepaald gedrag bij de ander op. Leary heeft deze gedragingen schematisch weergegeven in een communicatiemodel. In deze module gaan wij door op de kennis van de Roos en de werking van de Roos die u in de basis module heeft opgedaan. Veel aandacht zullen wij besteden aan het herkennen van gedrag en het effectief beïnvloeden van het gedrag van de ander.

 

Inhoud:

In deze module gaan wij aan de slag met het geleerde uit de basis module. U weet hoe de  Roos van Leary werkt en wat u er mee kunt doen. Echter de moeilijke situaties komen aan bod en u krijgt tools aangereikt om deze vaak lastige situaties adequaat te kunnen beinvloeden.

 

Een voorbeeld uit deze module:

U heeft de opdracht gekregen om een personeelsfeest te organiseren. Wanneer u uw plan presenteert aan uw medewerkers/collega’s is er één die het niet eens is met uw plan. Deze vindt dat hij het beter kan en heeft zelfs al een ander plan bedacht. Dit wil en zal hij ook doordrukken.

Hoe krijgt u deze persoon zover dat deze met u gaat samenwerken? 

Om te beginnen gaat u van teruggetrokken gedrag naar volgend gedrag. In plaats van hem te negeren, toont u interesse in zijn plan. Omdat u ‘samen’-gedrag vertoont zal de ander u in dit gedrag volgen. Maar hij is nog wel dominant, hij zal nu leidend gedrag vertonen.

Hoe krijgt u deze persoon minder dominant?

U gaat meewerken. U toont niet alleen interesse, u steunt de ander ook in zijn plan. Als reactie op uw initiatief zal hij zich meer helpend opstellen. En meer bereid zijn om naar uw mening over het personeelsfeest te luisteren.

Vanuit deze positie kunt u mooi de leiding nemen.  Dit doet u door langzaam naar boven te bewegen, de ander zal als reactie meer naar beneden bewegen.


Toepassing / Resultaat:

De Roos in de praktijk brengen. De observaties uit de praktijk voorzien van een adequate aanpak.

U heeft de tools om het (ongewenste) gedrag van de ander te beïnvloeden.

TC00M19
TRAININGSCODE
1 dagdeel
DAGBESTEDING
EUR 275,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage