Ontwikkelgesprekken voeren

Doel Om persoonlijke ontwikkeling te kunnen waarnemen is een maatstaf nodig om de mate van ontwikkeling meetbaar te maken. Als maatstaf dienen de gedragscompetenties die voor de medewerker kenmerkend zijn en de gedragscompetenties die op de werkplek van belang zijn. Het functioneren van de medewerker kan dan door hem of haar zelf en de directe leidinggevende worden gemeten. Zo kunnen zowel de medewerker als diens directe leidinggevende vaststellen of, en zo ja welke, ontwikkeling voor de medewerker wenselijk of noodzakelijk is. Die ontwikkeling kan dan worden vormgegeven en vastgelegd in een P.O.P. van de medewerker. Om het gesprek te voeren krijgt u in deze module de benodigde tools.

 

Inhoud:

 

Gewerkt wordt vanuit de cyclus van competentiemanagement met accent op de vertaling van persoonlijke competenties naar persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Veel aandacht wordt besteed aan wederzijdse beeldvorming over wel/niet aanwezige competenties. Hoe kan ik op een coachende wijze feedback geven, zodanig dat de medewerker zich uitgenodigd voelt zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Aan de orde komt verder de ontwikkelbaarheid van competenties in het algemeen en bij de individuele medewerker in het bijzonder. En het krijgen van zicht op ontwikkelbaarheid van competenties, van ontwikkelvraag naar ontwikkelactie;

 

Toepassing en resultaat:

Leidinggevenden en personeelsadviseurs die medewerkers willen begeleiden bij het maken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) in het kader van competentiemanagement.

U beschikt over de kennis om een ontwikkel­gesprek zodanig voor te bereiden en in te richten dat de medewerker zich uitgedaagd voelt zichzelf verantwoordelijk te voelen voor de totstandkoming van zijn eigen POP.

 

TC00M33
TRAININGSCODE
1 dagdeel
DAGBESTEDING
EUR 275,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Neem contact op We staan u graag te woord!
We zijn tijdens kantooruren te bereiken op (070) 394 87 38.
ยป Contactformulier
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Groningsestraat 193
2587 PD Den Haag
Tel: 070-394 87 38
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL085816619B01
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage