Creatief problemen oplossen

Doel: Creatief denken is in zekere zin het tegenovergestelde van logisch denken. Het gaat er namelijk om het rechtlijnige, patroonmatige denken te doorbreken teneinde te komen tot een nieuwe visie op een situatie of probleem. Met behulp van creatief denken proberen we dus om situaties of problemen vanuit een andere invalshoek te benaderen.

 

Inhoud:

 

Brainwave is ontwikkeld als simulatiespel waarmee mensen in korte tijd de essentie van creatief denken leren. Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens creatief is, maar zich hiervan niet bewust is. Met behulp van het spel worden mensen bewust gemaakt van hun eigen dominante denkpatronen, ook worden middelen aangereikt om die te doorbreken. Men leert om bewuster met de eigen creativiteit om te gaan en deze te ontwikkelen. Om dit op een eenvoudige, speelse, wijze te doen is voor het middel “simulatiespel” gekozen.

 

Met behulp van het spel kunnen de volgende doelstellingen worden bereikt:

  • Inzicht krijgen in het creatief proces;
  • Ervaring opdoen met een creatieve sessie;
  • Oefenen in de mentale attitude van het creatief denken;
  • Het leren toepassen van de vier creativiteit stimulerende denktechnieken.

Het algemeen doel is de basiskennis van het creatief denken eigen maken.

 

Toepassing / Resultaat:

In een klein team of met een aantal cursusdeelnemers op zoek gaan naar andere oplossingen dan de voor de hand liggende. Het spel leidt u door een ander meer creatief denkproces.

TC00M48
TRAININGSCODE
1 dagdeel
DAGBESTEDING
EUR 275,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage