Intervisie - doel - methode - techniek

Doel: Intervisie is iets anders dan een training volgen; bij een training bepaalt de trainer grotendeels de thema’s en heeft de trainer een duidelijke rol. De trainer zorgt met gepaste afstand dat de betreffende thema’s worden behandeld en dat het groepsproces in goede banen wordt geleid. Bij intervisie gaat het om het leren van elkaar m.b.t. huidige werkproblemen. De trainer heeft bij intervisie een andere rol; meer die van een begeleider van het groepsproces. Het is ook nuttig dat andere groepsleden (de probleeminbrenger uitgezonderd) het leiderschap voor bepaalde tijd op zich nemen; zodat daar van geleerd kan worden en voorkomen wordt dat de groep één vaste leider heeft. De groep leert dus op eigen kracht.! Daarmee sluit intervisie sterk aan bij het ervaringsgericht leren.

 

Inhoud:

Hoe verloopt intervisie?

•           informeel rondje: hoe gaat het e.d. Welke problemen spelen er? En keuze van het te      behandelen probleem

•           een probleem wordt er uit gehaald

Wat is van belang voor de intervisiegroep?

•           onderling vertrouwen, geloof in eigen kunnen en herkenning van de ingebrachte problemen

•           minimale structuur

•           aandacht voor de interactie tussen de groepsleden

•           goede gespreksvaardigheden

Vragen  op verschillende niveaus:

•           cognitief niveau; herinneren van feiten; “Wat gebeurde er?”

•           procedureel niveau; “Wat eerst?”, “Tot hoelang gingen jullie door?”

•           interactie niveau; “Hoe keken de mensen?, “Hoe reageerde jij?”

•           handelingsniveau; “Wat deed jij op dat moment precies?”

 

Toepassing / resultaat:

 

Intervisie is een methode die goed bruikbaar is in groepen van gelijkgestemden, Wij bedoelen hiermee gelijksoortig werk, vaak solistisch bezig en waar een regelmatig bespreken van casussen een goede toegevoegde waarde geeft aan de professionele ontwikkeling.

De module leert u een methode waar u in de praktijk direct mee aan de slag kunt.

TC00M50
TRAININGSCODE
1 dagdeel
DAGBESTEDING
EUR 175,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Groningsestraat 193
2587 PD Den Haag
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage