Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (mond.comm)

Doel: In een gesprek gaat het vooral om de wisselwerking tussen beide gesprekspartners. Wanneer dit proces niet goed verloopt, leidt dat snel tot 'langs elkaar heen praten'. De oorzaken kunnen zowel bij de zender (de spreker) als de ontvanger (de luisteraar) liggen. Luisteren betekent voor velen: wachten tot de ander uitgesproken is. We horen de ander wel, maar zijn niet echt bezig te ontdekken wat die ander precies zegt. Horen wat de ander zegt hoeft niet hetzelfde te zijn als begrijpen wat de ander bedoelt. Luisteren is niet passief maar wordt zo tot een belangrijk onderdeel van waarnemen. Bij goed luisteren dient u op alle aspecten van communicatie te letten.

 

Inhoud:

 

·         Goed luisteren is actief bezig zijn. Dat betekent: horen wat iemand zegt, maar ook proberen te ontdekken wat iemand bedoelt te zeggen. Daarbij hoort het ontdekken van wat iemand voelt, ervaart of wil.

·         Actief luisteren kan op een aantal manieren:

-          na te gaan of u de ander goed begrepen hebt;

-          de kern van wat gezegd is samen te vatten;

-          om verduidelijking/toelichting vragen;

-          onderkende emoties onder woorden te brengen;

-          stimuleren door verbale en non-verbale signalen.

·         Interpreteren hierbij wordt door de ontvanger betekenis gegeven aan hetgeen is waargenomen, aan de boodschap die hij ontvangt of meent te hebben ontvangen.

·         Samenvatten, vragen en terugkoppelen (feedback) zijn belangrijke instrumenten om te grote subjectiviteit of zelfs onjuiste interpretatie te vermijden.

·         Vragen stellen

 

 

Toepassing / resultaat

In elk gesprek geconcentreerder en beter op de inhoud gefocust luisteren en hiermee de communicatie met anderen duidelijk verbeteren.

 

 

TC00M11
TRAININGSCODE
1 dagdeel
DAGBESTEDING
EUR 275,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Neem contact op We staan u graag te woord!
We zijn tijdens kantooruren te bereiken op (070) 394 87 38.
ยป Contactformulier
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Groningsestraat 193
2587 PD Den Haag
Tel: 070-394 87 38
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL085816619B01
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage