Model communiceren, waarnemen en interpreteren

Doel: Onder communiceren verstaan we: het geven van informatie en het ontvangen van informatie. Bij het communicatieproces staan tenminste twee mensen met elkaar in verbinding, zodat berichten van de één naar de ander kunnen en omgekeerd. Dus om te kunnen communiceren heb je minimaal twee mensen nodig. Een bericht bevat een inhoud die van alles kan zijn: een opmerking over het weer, een liefdesverklaring, een emotie enz.. De inhoud moet vertaald worden in de communicatieve boodschap.Communiceren doet u altijd, u kunt niet niet-communiceren. Communicatie is iets dat tussen mensen gebeurt en heeft te maken met het zenden en ontvangen van informatie, boodschappen genaamd. Helaas, bij het uitwisselen van informatie kunnen gemakkelijk storingen optreden, dat weet u waarschijnlijk uit ervaring. Om meer over het communi­catieproces te weten te komen is het goed om naar uzelf en naar anderen te kijken en het proces te analyseren.

Inhoud

Wat neemt u waar? Of neemt u iets waar wat er misschien wel niet is? 

Fouten in waarnemen

Feiten of meningen

Feiten of interpretaties

Effectief waarnemen interpreteren en teruggeven.

 

Toepassing / Resultaat:

Deze module stelt u in staat bewust om te gaan met feiten en uw interpretaties te baseren op feiten in plaats van veronderstellingen.

Hiermee vergroot u uw commmunicatieve vaardigheden en bent in staat effectiever feedback te kunnen geven.

Module past bij Non verbaal communiceren, Luisteren, Samenvatten en Doorvragen en Effectief feedback geven en ontvangen.

TC00M12
TRAININGSCODE
1 dagdeel
DAGBESTEDING
EUR 275,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage