Stairway to Heaven - aan de slag met je sterke punten

Dit is een lied, een song, uit 1971 van de Britse rockband Led Zeppelin. Het begint met: ‘There's a lady who’s sure … All that glitters is gold … And she's buying a stairway to heaven.’ Veel mensen hebben te maken met veranderingen in hun werk waarmee ze niet goed raad weten. Er is bijvoorbeeld sprake van een reorganisatie, er ontstaat een nieuwe organisatie, er is behoefte aan verjonging, mensen moeten langer doorwerken. Er is behoefte aan zelfbezinning: waar sta ik, hoe ziet mijn loopbaan eruit en wat is mijn perspectief? Benut ik mijn sterke punten voldoende?Hoe houd ik mij fit in kennis en vaardigheden tot mijn 67ste?

 

Doel

Stairway to Heaven is een reis die u helpt te overdenken. U krijgt impulsen voor uw loopbaan. Wellicht verlegt u uw oude koers, slaat u een nieuwe weg in.

 

Doelgroep

Iedereen die kampt met veranderingen in het werk, daar niet goed raad mee weet en zich wil bezinnen op de toekomst.

Iedereen die behoefte heeft zijn motivatie voor het werken weer wat op te frissen en weer met energie en pit er tegen aan te kunnen gaan. 

Programma

Het programma bestaat uit twee blokken van twee dagen elk, plus een tussentijds intervisie en coachgesprekken. Het eerste blok is een zoektocht naar herstel van het perspectief op de toekomst. In het tweede deel gaan de deelnemers aan de slag met de doelen die zij voor hun toekomst geformuleerd hebben. Voor elk blok is een andere, maar even inspirerende omgeving gekozen.

Blok 1: “The way to the top – the first part”

De weg naar de top van de trap wordt voorbereid. Zijn de materialen in orde? Is er voldoende energie?

Dag 1

Na een introductie beginnen de deelnemers met een inventarisatie van de tien grootste problemen en ergernissen die zij in hun carrière zien. Ongenoegen en onvrede kunnen daarbij worden geuit. Om de gevoelens in goede banen te leiden, spelen de deelnemers het koppenspel, waardoor ze er fysiek en mentaal mee afrekenen. De koppen staan symbool voor de problemen, ergernissen of mensen die hen dwars zitten. Het onderdeel wordt afgerond met een bloemlezing uit “onze ijsberg smelt!”

Na de lunch een workshop waarin keuzes centraal staan. Welke zijn gemaakt en welke niet? Kan ik die keuzes alsnog maken en hoe geven ze mijn leven weer spanning?

Aan het eind van de dag wordt een techniek aangeleerd om afstand te nemen van beelden, gedachten en gevoelens die de weg naar de top blokkeren. Hierdoor kunnen de deelnemers zich ontspannen en nieuwe energie vergaren.

Dag 2

De dag begint vroeg als we in het bos op zoektocht gaan. Vragen en opdrachten zijn gericht op de eigen loopbaan. Het doel is de deelnemers via een fysiek parcours te laten nadenken over wat zij tot nu toe bereikt hebben en wat er nog te bereiken valt.

Na terugkomst is er een moment van reflectie. Wat heeft het opgeleverd? Wat moet ik vasthouden voor later? Benut ik wel mijn sterke punten voldoende?

In teams gaan we in het Heaven spel creatief problemen oplossen (we maken gebruik van de persoonlijke  top 10 van ergernissen). Het spel nodigt uit alternatieven te overwegen en buiten kaders te denken. Op basis van de uitkomsten uit het spel formuleren we acties.

Het eerste blok wordt afgesloten met individuele keuzes uit de actiepunten uit het spel: welke actie zal mij verder brengen op de Stairway to Heaven? Elke deelnemer moet hierover zelfstandig een presentatie voorbereiden voor het tweede blok. Daarin komt ook de thuissituatie aan de orde.

Tussentijdse intervisie: hoe verloopt de reis?

Tussen de twee blokken is er een verplichte bijeenkomst. Doel is de voortgang van het actieplan te bewaken en elkaar te adviseren en te helpen.

Tussentijds coachgesprek van 1,5 uur.

Blok 2: “The way to the top – the second part”

Een andere inspirerende omgeving voor het tweede traject naar de top.

Dag 1

De eerste dag begint met individuele presentaties van hooguit 10 minuten over de stand van de actieplannen. Welke ergernissen en ongenoegens zijn weggewerkt en welke ga je in dit blok te lijf? We verkennen technieken om jezelf te coachen in het succesvol volbrengen van je plan. Een acteur helpt je het geleerde in de praktijk te oefenen.

De inspannende dag wordt weer afgesloten met een creatieve manier van ontspannen.

Dag 2

De dag begint vroeg met een wandeling waarin het aan de slag gaan met je sterke punten centraal staat. Het doel is “het hemelse gewelf”. Vragen en opdrachten brengen je weer een trede omhoog op de staiway.

Bij terugkomst is er een moment van reflectie. Welke vragen zetten je nog tot nadenken? Waar wil je een antwoord op?

Vervolgens luidt de vraag: hoe ziet de top eruit? Aspecten daarvan zijn: spanning terugbrengen in de loopbaan, kennisoverdracht op jongeren, ontspanning, sport en spel om gezond van lichaam en geest te blijven, voeding en levensstijl. Deze onderwerpen worden in de vorm van korte lezingen of workshops aangeboden.

Het doel wordt of is bijna bereikt; het actieplan krijgt zijn definitieve vorm. Iedereen weet: wat hij of zij gaat doen, wat meer, wat minder, wat nooit meer, wat behoud ik? En: wie ga ik inschakelen als ik dreig vast te lopen? Hoe gebruik ik mijn omgeving om mijn kansen te vergroten? Afgesloten wordt met een korte presentatie van de plannen.

Na dit blok wordt iedereen uitgenodigd deel te nemen aan de afsluitende  intervisie bijeenkomst waarin de voortgang van het actieplan met elkaar kan worden besproken. Iedere deelnemer wordt ook uitgenodigd voor een afsluitend coachgesprek.

De training wordt afgesloten met een afrondend coach gesprek van 1,5 uur.

TC00020
TRAININGSCODE
11 dagdelen
DAGBESTEDING
EUR 3000,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Neem contact op We staan u graag te woord!
We zijn tijdens kantooruren te bereiken op (070) 394 87 38.
ยป Contactformulier
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Groningsestraat 193
2587 PD Den Haag
Tel: 070-394 87 38
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL085816619B01
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage