leidinggeven aan professionals

Programmamanagers, projectleiders, coördinatoren, senior adviseurs/medewerkers die functioneel leidinggeven, die hun vaardigheden willen ontwikkelen om hun aansturende rol adequaat in te kunnen vullen. En voor niet leidinggevenden (minimaal HBO-niveau) met de ambitie om te gaan leidinggeven, die willen ontdekken of de stap naar een leidinggevende functie verstandig is. In een persoonlijk intake gesprek worden de ambities en de visie op leidinggeven van de deelnemer besproken. Daarnaast wordt een 360º feedback afgenomen om vast te stellen in welke mate de competenties voor leidinggevende in potentie aanwezig zijn. Voorwaarde voor deelname is wel dat de deelnemers naast de trainingsdagen ook zullen deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten en de individuele coachingsgesprekken.

Blok 1: Leidinggeven aan jezelf

 

De training zal gestart worden met een uitgebreide kennismaking onder de deelnemers.

De groep gaat aan de slag met het bepalen van individuele leerdoelen en het ontwikkelen van een leertraject. Dit leertraject wordt voor een deel vormgegeven door de individuele behoefte van de deelnemers en voor een deel uit een aantal algemene trainingsonderdelen. Aandacht hierbij vooral voor de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.

 

In dit eerste blok komen aan de orde:

·  leerstijlen;

·  communicatieve vaardigheden;

·  effectief feedback geven en ontvangen;

·  kernkwaliteiten;

·  eigen kwaliteiten en uitdagingen, eigen normen en waarden en eigen stijlen van denken en handelen;

·  Rationeel Emotieve Training;

·  reflectie. 

 

 

Na dit blok krijgen de deelnemers de opdracht om een probleem bij een afdeling te analyseren en op te lossen. Dit probleem kan betrekking hebben op de samenwerking binnen de afdeling of een organisatorisch probleem.

 

Aanvullend: 1 coachgesprek van 1 uur en 1 intervisiebijeenkomst van 2½ uur .

 

 

Blok 2: Leidinggeven aan een ander

 

Aan het eind van dit blok heeft de deelnemer zicht op de aspecten die van belang zijn in het leidinggeven aan de professional in zijn of haar team en de eigen stijl van leidinggeven. Met name wordt aandacht besteed aan de communicatie tussen de leidinggevende en de professional. In dit blok zal de praktijk nadrukkelijk aan de orde komen met behulp van de inzet van een acteu

 • stijlen van leidinggeven;

 • leidinggeven aan professionals;

 • coachend leidinggeven en faciliteren;

 • beïnvloedingstechnieken;

 • inspireren, ontwikkelen en motiveren van medewerkers;

 • conflicthantering en omgaan met belangentegenstellingen;

 • onderhandelen;

 • praktische oefeningen met een acteur.

 •  

Na dit blok krijgen de deelnemers de opdracht om een probleem bij een afdeling te analyseren en op te lossen.

Aanvullend: 1 coachgesprek van 1 uur en 1 intervisiebijeenkomst van 2½  uur.

 

Blok 3: Leidinggeven aan  het team

In dit laatste blok zal inzicht worden aangereikt in groepsprocessen, maar ook in vaardigheden, zoals het omgaan met weerstanden in het team en teamrollen. Ter voorbereiding wordt ieder uitgenodigd te teamrollen test online in te vullen. Aan het eind van dit blok heeft de deelnemer inzicht in het leiding geven aan een team.  

 

 • teamrollen;

 • adequaat organiseren van een team;

 • verhogen van inzicht in verwachtingen en belevingen rondom samenwerken;

 • verkrijgen van inzicht in voorkeursgedrag van teamleden;

 • verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen het team;

 • vergroten van teamgevoel (teambuilding).

 

 

Aanvullend: 1 coachgesprek van 1 uur en 1 intervisiebijeenkomst van 2½  uur.

 

Na afloop van het traject zal in een intervisiebijeenkomst en in het coachgesprek terug worden gekeken naar de uitkomsten van het programma.

 

TC00012
TRAININGSCODE
20 dagdelen
DAGBESTEDING
EUR 3475,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Neem contact op We staan u graag te woord!
We zijn tijdens kantooruren te bereiken op (070) 394 87 38.
ยป Contactformulier
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Groningsestraat 193
2587 PD Den Haag
Tel: 070-394 87 38
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL085816619B01
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage