Adviseursvaardigheden

U wilt professioneel beïnvloeden, uw ideeën en adviezen daadwerkelijk geaccepteerd krijgen. In nogal wat functies moet u -behalve over deskundigheid in uw eigen vakgebied- beschikken over vaardigheden die u in staat stellen anderen te overtuigen. Draagvlak creëren, vertrouwen opbouwen, inspelen op veranderende belangen en omstandigheden, het zijn slechts enkele van de factoren waarmee u te maken heeft. U leert met deze training uw adviesvaardigheden aan te scherpen. U doet nieuwe theoretische kennis op, u brengt eigen casuïstiek in en u oefent veel waarmee u het geleerde direct in praktijk brengt. U leert om te gaan met feedback op uw eigen handelen. Uw instrumentarium om te adviseren breidt zich belangrijk uit. U komt onder meer in aanraking met methoden ontleend aan Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en beïnvloedingstechnieken van Timothy Leary’s theorie.

 

Doel

U krijgt inzicht in de specifieke vaardigheden van de adviseur. U weet uw eigen kracht meer te benutten door uw inlevings- en overtuigingsvermogen te verbreden en te verdiepen. Met een groter instrumentarium krijgt u uw adviezen en ideeën beter geaccepteerd en uitgevoerd.

 

Doelgroep

Iedereen die in zijn of haar functie professioneel adviseert. Deskundigen en specialisten op diverse gebieden, staf- en beleidsmedewerkers, mensen die deskundig en overtuigend moeten adviseren.

 

Programma

De training beslaat twee blokken van ieder twee dagen. Naast (onderlinge) oefening via een concreet vraagstuk, zijn twee dagdelen gereserveerd om te oefenen met een acteur. Voorafgaand aan de training verzamelen deelnemers casuïstiek voor de training. Dit materiaal moeten ze ruim voor aanvang van de training opsturen zodat het onderdeel kan uitmaken van het programma. Onderdelen:

 

Blok I, de intake

o       kennismaking en formulering leerdoelen;

o       het adviesmodel – ben ik expert of adviseur?;

o       de fasen van het adviesproces;

o       de intake:

            - communicatie met opdrachtgever;

            - afstemming op opdrachtgever met NLP;

o       oefenen met intake;

o       huiswerkopdracht.

 

Blok  II, het adviesgesprek

o       omgaan met weerstanden (theorie van Leary);

o       oefengesprekken lastige opdrachtgevers (met acteur);

o       adviesgesprekken en adviesstrategieën;

o       conflicthantering;

o       oefenen overtuigend adviseren (met acteur).

 

Reacties

‘Ik heb het leuk en leerzaam gevonden om vanuit een andere invalshoek over de rol van adviseur te praten en te oefenen.’

‘De training is van goed niveau en je krijgt goed zicht op verschillende adviesstijlen. Daarnaast leren de rollenspellen hoe iets overkomt en hoe jezelf bij anderen overkomt. Dit komt in mijn werk erg goed van pas.’

 

TC00001
TRAININGSCODE
8 dagdelen
DAGBESTEDING
EUR 2140,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Groningsestraat 193
2587 PD Den Haag
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage