leergang leidinggeven voor n(i)et leidinggevenden

U heeft binnenkort een leidinggevende functie of u bent daar net mee begonnen. Het kan ook zijn dat u bij uzelf merkt dat u graag een leidinggevende functie wilt bekleden. In al deze gevallen is het sterk aan te raden om meer kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen over de rol en functie van de (toekomstig) leidinggevende. Kennis en vaardigheden die u nodig heeft om uw leiderschap en uw leiderschapstijl (nog meer) te ontwikkelen. Daarvoor is Leidinggeven voor n(i)et leidinggevenden uitermate geschikt.

 

Doel

De niet leidinggevende heeft een degelijke voorbereiding op een leidinggevende functie. De net leidinggevende heeft een grondige begeleiding gekregen om adequaat leiding te geven en een leidinggevende functie te bekleden.

 

Doelgroep

Niet leidinggevenden en net leidinggevenden. Er wordt van u verwacht dat u  over leidinggevende ambities en talenten beschikt. Vooraf aan de leergang bespreken wij uw ambities en uw visie op leidinggeven  in een persoonlijk intakegesprek. Een 360° feedback dient vervolgens om vast te stellen in hoeverre u (potentieel) competenties heeft om leiding te kunnen geven. 

 

Programma

Het programma beslaat, behalve de intake en de 360°feedback, drie blokken van ieder twee dagen en een startdag, drie intervisiebijeenkomsten en vier individuele coaching gesprekken. Tussen de blokken werkt u aan individuele opdrachten in de praktijk.

 

Startblok

Deze dag maken wij uitgebreid kennnis met elkaar en gaan wij op zoek naar de succesvolle kwaliteiten van een leidinggevende

Onderdelen zijn:

leerdoelen;

eigen kwaliteiten en uitdagingen;

eigen normen en waarden.

 

Blok I, Leidinggeven aan jezelf en de ander. 

Aan de hand van casusmateriaal en individuele testen wordt het zicht op de persoonlijke vaardigheden verruimd. Er is vooral aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Onderdelen zijn:  

leerstijlen;

communicatieve vaardigheden;

effectief feedback geven en ontvangen;

beïnvloedingstechnieken;

kernkwaliteiten;

eigen stijlen van denken en handelen.

 

Na dit eerste blok krijgen de deelnemers de opdracht om een probleem bij een afdeling te analyseren en op te lossen. Dit probleem kan betrekking hebben op samenwerking binnen de afdeling of kan een organisatorisch probleem zijn. De deelnemers krijgen als ondersteuning een coaching gesprek van ander half uur en een intervisiebijeenkomst van twee uur.

 

Blok II, Leidinggeven aan de ander

Dit blok geeft zicht op de aspecten die belangrijk zijn om aan een ander leiding te geven. Dit blok maakt tevens duidelijk wat de eigen stijl van leidinggeven is. Er is vooral aandacht voor basisvaardigheden en voor communicatie tussen de leidinggevende en de medewerker. In dit blok komt de praktijk nadrukkelijk aan de orde via de inzet van een acteur. Onderdelen:

 

o       stijlen van leidinggeven;

o       adequaat delegeren;

o       belemmerende overtuigingen;

o       conflicthantering;

o       omgaan met belangentegenstellingen;

o       personeelsgesprekken;

o       praktijkoefeningen met een acteur.

 

Na het tweede blok krijgen de deelnemers de opdracht om een probleem bij een afdeling te analyseren en op te lossen. Dit probleem gaat over de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De deelnemers krijgen als ondersteuning een coaching gesprek van ander half uur en een intervisiebijeenkomst van twee uur.

 

Blok III, Leidinggeven aan het team

Het laatste blok geeft inzicht in groepsprocessen en traint verschillende vaardigheden, zoals overlegvaardigheden en hoe je omgaat met weerstanden in een team. Aan het eind van dit blok kan de deelnemer leiding geven aan een team. Onderdelen zijn:

 

o       teamrollen;

o       teamorganisatie;

o       verwachting en beleving samenwerking;

o       voorkeursgedrag teamleden;

o       communicatie en teamsamenwerking;

o       teamopbouw en teambuilding;

o       praktijkoefening met een acteur.

 

De deelnemers krijgen als ondersteuning een coaching gesprek van ander half uur en een intervisiebijeenkomst van twee uur .

 

Een intervisiebijeenkomst, met een terugblik naar de uitkomsten van de opdracht van blok III, en een afsluitend coaching gesprek over uw persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende, ronden Leidinggeven voor n(i)et leidinggevenden af.

 

De leergang wordt afgesloten met een individueel adviesgesprek waarin uw ambitie in het leidinggeven centraal staat.

 

TC000012
TRAININGSCODE
20 dagdelen
DAGBESTEDING
EUR 3475,00
INVESTERING
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Groningsestraat 193
2587 PD Den Haag
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage