Nieuws

Home » Over Tocoteam » Nieuws » De "Clash of the Generations"

De "Clash of the Generations"

Al een tijd houdt het thema verjonging van organisaties ons bezig. Wij zien in veel organisaties de vergrijzing optreden. De behoefte aan verjonging wordt groter naarmate de gemiddelde leeftijd in de organisatie toeneemt. De verwachting is dat in 2020 een grote golf medewerkers organisaties gaan verlaten. De kans voor de jongste generatie om binnen te komen.
Ons advies is dan ook aan leidinggevenden in organisatie zich hierop voor te bereiden. Nieuwe generaties die toetreden zullen voor cultuurvernieuwing en ontwikkeling zorgen. Veel managers beseffen zich dat nog te weinig. Geen aandacht hieraan geven zal straks tot frustraties en verlies aan frisheid leiden van de jongste generaties. Zaken die leiden tot een stagnatie van de ontwikkeling van de organisatie. En daar zitten we in deze tijd van crisis zeker niet op te wachten.
Vandaar dit pleidooi om te voorkomen dat er een “clash of the generations” zal ontstaan.
Als we aan generaties denken waar hebben we het dan over en wat zijn de kenmerken van deze generaties.
 
 
Generaties
Babyboomers zijn geboren na de tweede wereldoorlog en voor 1955. Kenmerk van deze generatie is zekerheid en stabiliteit, van onderaf aan beginnen en met inspanning op klimmen en respect voor autoriteit en anciënniteit. Zij worden ook wel de protestgeneratie genoemd en zijn duidelijke de bedenkers van het “Poldermodel”.
Generatie X staat bekend als materialisten en opportunisten, werken hard, hechten aan materiële waarden en kijken pas naar idealen als hun inkomen en toekomst zeker is. Deze generatie is geboren tussen 1955 en 1970. Deze generatie wordt wel de verloren generatie genoemd omdat zij op het moment dat ze van school kwamen met een heel hoge werkloosheid werden geconfronteerd. Dit gaf veel achterstand in hun latere carrière.
Pragmatische Generatie is geboren tussen 1970 en 1985 en zijn de kinderen van de babyboomers. Deze generatie liep als junioren hard tegen bestaande bedrijfsculturen aan> leren in de organisatie was het motto en dat werd hen niet mogelijk gemaakt. Nu zie je deze generatie in leidinggevende posities en treedt de voor hen noodzakelijke cultuurverandering wel op.
Generatie Y (generatie Einstein, screenagers, grenzeloze generatie) is geboren tussen 1985 en 1992. Dit is de generatie die nu de arbeidsmarkt aan het betreden is. Dit is de digitale generatie. Deze generatie is slimmer, sneller en socialer dan de voorgaande generatie. Ze zijn sneller in staat input te verwerken, leggen makkelijker verbanden en zijn efficiënt in hun tijdindeling. Ze willen flexibel werken in een sfeervolle omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich kunnen ontwikkelen
Generatie Z  geboren na 1992 is de generatie die zich nog op de arbeidsmarkt moet gaan begeven, wel is hiervan al bekend dat zij de voorkeur geven aan een braaf en rustig leven en kiezen voor een rustig avondje thuis. Hun ouders zijn geen strenge opzichters maar echte vrienden. De achterbankgeneratie die in de overtuiging leeft dat tegenslagen wel door ouders of overheid worden opgelost.
 
De huidige organisatie
Indelen in vakjes is misschien handig maar de uitzondering bevestigt de regel. Scherpe lijntjes zijn er tussen de verschillende generaties niet te trekken en er zijn zeker overlappingen. In de organisaties van vandaag werken de generaties samen en moeten ze gaan samenwerken. Ga daar als leidinggevende maar aan staan, want de babyboomer wil status en een levenslange carrière, de X-er wil resultaten en geld en de Y-er wil flexibiliteit, snelheid en zelfontplooiing. En dan hebben we de laatste generatie die trefwoorden als “connected, fun en samen dingen creëren” gebruikt. Welke beleid je ook voert als leidinggevende, je zal er altijd wel een groep ongelukkig mee maken en  Wie zegt er wat over wie? Stof genoeg om een digitale kloof in organisaties te veroorzaken of zoals sommigen het de omgekeerde generatiekloof noemen.
Het is een feit dat in veel organisaties de oudere generaties de leiding hebben en voor hen is het  zaak de bedrijfscultuur eens kritisch onder de loep te nemen.
Aart Bontekoning verwoordt dit in zijn boek “Het generatie raadsel” heel treffend. Hij stelt dat  de oudere generatie uiterst onhandig en vreemd omgaan met de jongste werkende generatie. Als ouders streven ze ernaar om hun kinderen slimmer te maken dan henzelf. Daar besteden ze veel energie, tijd en geld aan en het lukt ze ook om dit te realiseren. Dan komt deze nieuwe slimme generatie de organisatie in en dan remmen die ouders in hun rol van manager de jonge professionals af bij hun poging om dat slimmere in concrete acties om te zetten, terwijl die juist de steun van hun ervaren collega’s nodig hebben.
Ons advies is dan ook om het ja maar en in onze tijd was het anders achterwege te laten en  met elkaar in gesprek te gaan. Zoek uit wat de ander bindt en boeit en geef aan wat jou bindt en boeit. Trek je plan en accepteer verschillen. Een leuke oplossing is de “ two way monitoring”.  Oud moet niet alleen jong mentoren, maar jong moet ook oud mentoren. Leren van elkaar dus. We zien dat de met name actieve babyboomers en de jonge Y generatie het erg goed met elkaar kunnen vinden. Het zou heel goed kunnen dat zij samen de “energieke innovatiemotor” in de organisatie kunnen gaan vormen.
 
Kortom tijd om met dit onderwerp actief aan de gang te gaan en visies en strategieën te gaan ontwikkelen. Deze opdracht is er met name voor de generatie x en de pragmatische generatie. Zij hebben het nu voor het zeggen en zij moeten het verschil gaan maken.
 
In onze volgende nieuwsbrief vertellen wij graag hoe dat verschil te maken is. En voor wie niet kan wachten en meer over dit onderwerp wil weten een paar boekentips:

Aart Bontekoning ,“Het generatie raadsel”; een heel goed boek waarin hij zijn onderzoek beschrijft naar de effecten van generaties in organisaties en de stagnatie die er kan optreden als er onvoldoende zorg en aandacht  aan wordt geboden. 
Over generatie Y is veel gepubliceerd. Een aantal boektitels van de laatste tijd.“Generatie Y aan het werk”, “Generatie Einstein” , “Ygenwijs”, “Jongleren met talent”, “Het nieuwe werken volgens generatie Y”, “De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de BV IK”.

Tot slot 

Tocoteam heeft een inspirerende cursus “Generatieproof organiseren” waarin de verschillende aspecten van generaties aan bod komen en waarin naar een optimale toepassing van het denken in generaties in het bedrijf of afdeling wordt gezocht.
 
Mijn trainingen Geselecteerde trainingen
Je hebt geen trainingen geselecteerd.
Website
Over Tocoteam
Volg Tocoteam op:
Tocoteam
Lissenvaart 12
2724 SH Zoetermeer
Tel: +31 6 510 515 41
hansriebroek@tocoteam.nl
www.tocoteam.nl


BTW-nr: NL001309779B84
KvK-nr: 69512701

Statutair gevestigd te:
's-Gravenhage